haha. dör lite åt det här (raddaenhipster.se). får en att fundera lite kring hur mycket fritid somliga sitter på.
bakgrundsinfo: farligt för hipstern att cykla pga ser inget pga skägg.
/Y

haha. dör lite åt det här (raddaenhipster.se). får en att fundera lite kring hur mycket fritid somliga sitter på.

bakgrundsinfo: farligt för hipstern att cykla pga ser inget pga skägg.

/Y